Η αστική τάξη είναι ανίκανη να κυριαρχεί επειδή είναι ανίκανη να εξασφαλίσει στους δούλους της την ύπαρξή τους ακόμη και μέσα στην ίδια τους τη δουλεία.
Karl Marx