Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς να μιλάμε για τις παραγωγικές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις που έχουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και με “την ιεραρχία” στους χώρους παραγωγής, τις σχέσεις που έχουν με τα μέσα παραγωγής που θέτουν σε κίνηση, τον δεσποτισμό του εργοδότη, την διεύθυνση και τον έλεγχο της εργασίας —σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τις σχέσεις ιδιοκτησίας (σχέσεις κυριότητας και νομής).

Παραγωγική ανασυγκρότηση και παραγωγικές σχέσεις

Η παραγωγή έχει επιθετικό προσδιορισμό, είναι κεφαλαιοκρατική παραγωγή, είναι δηλαδή ταυτοχρόνως παραγωγή και αναπαραγωγή των βασικών κοινωνικών σχέσεων της καπιταλιστικής κοινωνίας. Με πιο απλά λόγια, όταν εργαζόμαστε, στον καπιταλισμό, η ίδια η εργασία μας πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε παράγει και αναπαράγει τις συνθήκες της εκμετάλλευσής μας, τις συνθήκες της εκχώρησης ενός μέρους της αξίας που παράγουμε στον κεφαλαιοκράτη, αναπαράγει τις συνθήκες της υποταγής μας στον δεσποτισμό του εργοδότη και στο δικαίωμά του να διευθύνει και να οργανώνει εκείνος την παραγωγή, να επιβλέπει και να ελέγχει την εργασία μας και να ρυθμίζει την ικανότητά μας να θέτουμε σε κίνηση τα μέσα παραγωγής, να ιδιοποιείται τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήσαμε μέσα στην παραγωγή, να κατατεμαχίζει την εργασία μας για να μπορεί να την ελέγχει, να αναρτά στην πόρτα της επιχείρησης την πινακίδα “απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες εργασία” και να αφήνει απέξω ακόμη και τα πιο βασικά κοινωνικά μας δικαιώματα. Τις θέλουμε, άραγε, άθικτες τις συνθήκες αυτές; Εάν όχι, δεν μπορούμε πια να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς να μιλάμε για τις παραγωγικές σχέσεις, δηλαδή τις σχέσεις που έχουν οι εργαζόμενοι μεταξύ τους και με “την ιεραρχία” στους χώρους παραγωγής, τις σχέσεις που έχουν με τα μέσα παραγωγής που θέτουν σε κίνηση, τον δεσποτισμό του εργοδότη, την διεύθυνση και τον έλεγχο της εργασίας —σε τελευταία ανάλυση δεν μπορούμε να μην μιλάμε για τις σχέσεις ιδιοκτησίας (σχέσεις κυριότητας και νομής).

Όταν μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, να μιλάμε λοιπόν και για την ειδίκευση και την ποσότητα της εργασιακής δύναμης που υφίσταται την καπιταλιστική εκμετάλλευση, την σύνθεση των εργαζόμενων τάξεων, τις μορφές της οργάνωσης της εργασίας και της κεφαλαιοκρατικής εξουσίας στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, στον ρόλο, στο μέγεθος και στην σημασία των μη άμεσα παραγωγικών μισθωτών που πλαισιώνουν τους άμεσους παραγωγούς ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική αναπαραγωγή του συστήματος, στις μορφές της κυρίαρχης ιδεολογίας στους χώρους παραγωγής, στο ρόλο και τις κατευθύνσεις του εκπαιδευτικού μηχανισμού που παράγει τις στρατιές των εκμεταλλευομένων, στις σχέσεις ιδιοκτησίας επί των επιχειρήσεων άλλα τόσα ακόμα που αποτελούν τις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή τις κοινωνικές σχέσεις μέσα και κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε.
Με άλλα λόγια, η παραγωγική ανασυγκρότηση από την δική μας άποψη δεν νοείται χωρίς να θίξουμε τα ιερά και τα όσια του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής: το δικαίωμα του καπιταλιστή να διευθύνει εκείνος και μόνον εκείνος την παραγωγή, να την οργανώνει και να καρπώνεται τα οφέλη, να αποφασίζει τι και πώς θα παράγουμε εμείς, οι άμεσοι παραγωγοί, για λογαριασμό του και προς όφελός του.

Πρόσφατα

Stacks Image 471
Greece: Grassroots Labour Struggles in a Crisis-ridden Country, by A. Broumas, E. Ioakimoglou and K. Haritakis, in The Class Strikes Back: Self-Organised Workers' Struggles in the 21st Century (D. Azzellini and M.G. Kraft, 2016
Cyprus: What Economic Growth Model in the Context of Reunification? ΙΝΕΚ ΠΕΟ, 2015

Η Κυπριακή οικονομία και η απασχόληση 2015, ΙΝΕΚ ΠΕΟ. H παρουσίαση σε video

Παραγωγική ανασυγκρότηση και παραγωγικές σχέσεις, περιοδικό Kόκκινο #02, 2015

Αναδιανομή του εισοδήματος

Αναδιανομή εισοδήματος ή οικονομική στασιμότητα, εφημερίδα
Η Εποχή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Η μεγάλη αντίστροφη αναδιανομή, Rednotebook, 29 Ιουλίου 2014

Ποιός φοβάται ακόμη την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ;
Stacks Image 288
Εσωτερική υποτίμηση και συσσώρευση κεφαλαίου. Μια κριτική διερεύνηση. Σεπτέμβριος 2012. Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση. Ετήσια έκθεση Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ.

Συμβολή στην έκδοση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ "Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση 2015" (συλλογικό έργο), Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Σεπτέμβριος 2015

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση 2011 (συλλογικό έργο), Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ, Σεπτέμβριος 2011. Η πλήρης έκθεση
Success Story, Αυγή 8 Ιουνίου 2013

Η πολιτική της φτώχειας υποκαθιστά την εσωτερική υποτίμηση
Δελτίο Μελετών και Τεκμηρίωσης ΚΟ Σύριζα #23, 2013
Από την πόλη του κεφαλαίου στην πόλη της εργασίας, περιοδικό Θέσεις, Ιούλιος-Οκτώβριος 2014

Η “έξοδος στις αγορές” και η πολιτική συγκυρία, εφημερίδα Η Εποχή, 13 Απριλίου 2014

Πολιτική ηγεμονία

Η αναδιάταξη των αστικών συμμαχιών κατά το 2012-2013, περιοδικό Εκτός Γραμμής, Νοέμβριος 2013

Είναι ακόμη ηγεμονική δύναμη η αστική τάξη; περιοδικό Θέσεις, Ιούλιος 2013
Infographics

Infographic 1.
Greece: Income distribution before tax
Πρωτογενής διανομή του προϊόντος προ φόρων στην Ελλάδα

Infographic 2.
Greece 2010-2014: How policy decisions raised the profit / wages ratio and dragged the economy into recession
Πώς η μνημονιακή πολιτική αύξησε το λόγο κερδών / μισθών και βύθισε την οικονομία σε ύφεση

Infographic 3.
Where internal devaluation failed: Greece 2010-2014
Η αποτυχία της εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα


Infographic 4. Γιατί μειώθηκε η ανεργία των νέων
Παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Τομπάζου Φυγόκεντροι Καιροί
Λευκωσία, Φεβρουάριος 2012

Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα (1995-2009),
Μάρτιος 2011, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ

H ύφεση, ο Κέυνς, ο Μαρξ, Εποχή 29/8/2010

Εγκώμιο των νομισματικών υποτιμήσεων, Αυγή 20/7/2010

Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου οδηγούν σε μακροχρόνια κρίση, περιοδικό Ρεύμα, Ιούλιος 2010, Λευκωσία

Για την διάλυση της νομισματικής ένωσης της Ευρώπης Εποχή 6/6/2010

Η επερχόμενη καταστροφή, στην Ελευθεροτυπία 30 /5/2010

Ο άλλος αποπληθωρισμός Αυγή 20/5/2010

Η εσωτερική υποτίμηση στην Ελλάδα. Συμπεράσματα μιας ποσοτικής άσκησης
non-paper, Μάιος 2010

Ευρώ, το ευάλωτο νόμισμα, Αυγή 9/5/2010

Η πλάνη του καλού ευρώ, Εποχή 2/5/2010

Φταίνε οι μισθοί ή φταίει το ευρώ; Αυγή 22/4/2010

Η νομισματική ένωση ως προαναγγελθέν έγκλημα, Εποχή 28/2/2010

Πόσο θα αντέξει η Νομισματική Ένωση της Ευρώπης; Αυγή 28/2/2010

Στην αρχή μιας μακράς περιόδου οικονομικής δυσπραγίας Καθημερινή 28/11/2009
Περιμένοντας την πρόσκρουση, 27/9/2009

Δημόσια αγαθά και οικονομική πολιτική, Αυγή 22/5/2009

Το κυνήγι του νεκρού χρόνου, Αυγή 22/5/2009

Οι κάτω όροφοι της εξουσίας, Αυγή 5/5/2009

Η διαδικασία μη-μάθησης του κ.Προβόπουλου
Αυγή 17/4/2009

Δύο ή δέκα χρόνια κρίσης; Αυγή 13/3/2009

Απαξίωση του χρηματιστικού κεφαλαίου Καθημερινή 7/3/2009

Οι θαυματουργές ιδιότητες της αγοράς Εποχή 7/12/2008
Η κρίση διαψεύδει τον νεοφιλελευθερισμό, Αυγή 7/12/2008

Τι απομένει από τον μύθο του επιχειρηματία; Αυγή 4/10/2008

Είναι υψηλές οι τιμές ή είναι χαμηλοί οι μισθοί; Αυγή 7/6/2008